Sanktuarium w Krzeszowie – spacer wirtualny

Data wykonania: 2009-08-27. [pano file=”../tours/krzeszow/” preview=”../wp-content/uploads/2014/04/preview_krzeszow.jpg” width=”810″] Klasztor Benedyktynów i zespół kościelny w Krzeszowie, to perła architektury barokowej rangi światowej. Historia wg strony http://pl.wikipedia.org/: W 1242 księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, ufundowała w Krzeszowie klasztor benedyktynów sprowadzonych z czeskich Opatovic. Jej wnuk Bolko I Surowy, wówczas książę jaworski, w …

Dalej / comtinue

Kościół klasztoru o.o. Dominikanów w Tarnobrzegu

Data wykonana: 2010-08-24 [pano file=”tarnobrzeg2.html” preview=”../wp-content/uploads/2011/02/preview_tarnobrzeg2.jpg”] Klasztor i kościół ufundowane zostały przez rodzinę Tarnowskich wiślickim aktem erekcyjnym z 29 czerwca 1676 roku. Jan Stanisław Amor Tarnowski – kasztelan Wojnicki – wraz z żoną Zofią Barbarą z Firlejów przekazali 12 braciom dominikanom także wieś Radowąż za Wisłą. 6 czerwca 1688 r. …

Dalej / comtinue

Pocysterski zespół klasztorny w Koprzywnicy

Data wykonana: 2010-08-23 [pano file=”../tours/koprzywnica/” preview=”../wp-content/uploads/2011/02/preview_koprzywnica1.jpg”] Kościół i klasztor koprzywnicki ufundowany został przez komesa Mikołaja Bogorię w czasach Kazimierza Sprawiedliwego. Sprowadził on tutaj zakonników z burgundzkiego klasztoru w Morimond, jednej z czterech filii macierzystego dla cystersów klasztoru w Citeaux (łac. Cistercium). Zakonnicy przybyli na miejsce w 1185 roku, a ukończony …

Dalej / comtinue

Kościół pocysterski w Koprzywnicy

Data wykonana: 2010-08-23 [pano file=”koprzywnica/” preview=”../wp-content/uploads/2011/02/preview_koprzywnica1.jpg”] Kościół i klasztor koprzywnicki ufundowany został przez komesa Mikołaja Bogorię w czasach Kazimierza Sprawiedliwego. Sprowadził on tutaj zakonników z burgundzkiego klasztoru w Morimond, jednej z czterech filii macierzystego dla cystersów klasztoru w Citeaux (łac. Cistercium). Zakonnicy przybyli na miejsce w 1185 roku, a ukończony …

Dalej / comtinue

Kościół p.w Św. Józefa w Krzeszowie

Data wykonania: 2009-08-27. [pano file=”krzeszow4/” preview=”../wp-content/uploads/2009/10/preview_krzeszow4.jpg” width=”810″] Klasztor Benedyktynów i zespół kościelny w Krzeszowie, to perła architektury barokowej rangi światowej. Historia wg strony http://pl.wikipedia.org/: W 1242 księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, ufundowała w Krzeszowie klasztor benedyktynów sprowadzonych z czeskich Opatovic. Jej wnuk Bolko I Surowy, wówczas książę jaworski, w …

Dalej / comtinue

Klasztor Cystersów w Henrykowie

Data wykonania: 2009-08-28. [pano file=”henrykow/” preview=”../wp-content/uploads/2009/09/preview_henrykow.jpg” width=”810″] Klasztor cystersów w Henrykowie znany jest przede wszystkim z tzw. Księgi Henrykowskiej, tj. pisanej po łacinie kronice klasztoru cystersów, w której odnotowano pierwsze zdanie w języku polskim:”daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. W murach klasztoru działa obecnie Wyższe Seminarium Duchowne. Obiekt w …

Dalej / comtinue