Klasztor Cystersów w Henrykowie

Data wykonania: 2009-08-28. [pano file=”henrykow/” preview=”../wp-content/uploads/2009/09/preview_henrykow.jpg” width=”810″] Klasztor cystersów w Henrykowie znany jest przede wszystkim z tzw. Księgi Henrykowskiej, tj. pisanej po łacinie kronice klasztoru cystersów, w której odnotowano pierwsze zdanie w języku polskim:”daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. W murach klasztoru działa obecnie Wyższe Seminarium Duchowne. Obiekt w …

Dalej / comtinue