Kolegiata w Klimontowie

Data wykonana: 2010-08-24 [pano file=”klimontow/klimontow2.html” preview=”../wp-content/uploads/2011/02/preview_klimontow2.jpg”] Klimontów został założony przez Jana Zbigniewa Ossolińskiego w 1604 r. Kościół parafialny zwany „farny” lub „infułacki” pochodzi z fundacji Jerzego Ossolińskiego Wielkiego Kanclerza Koronnego za czasów Władysława IV. Kościół zbudowano w latach 1643-1650 według projektu Wawrzyńca Senesa w stylu barokowym. Kościół jest orientowany. Budowę …

Dalej / comtinue