Podstawowe informacje o panoramach sferycznych

Kiedy pierwszy raz oglądałem panoramy sferyczne (360°) doznałem takich wrażeń, jakby ktoś pokazał mi po raz pierwszy sposób zapisywania myśli na papierze lub coś równie ważnego. Zrozumiałem, że jest to jedna znajlepszych metod na opisanie miejsca, w którym się przebywa. Zdumiało mnie, że panoramę można obracać w każdym kiedunku, zmieniać …

Dalej / comtinue