Pałac w Czyżowie Szlacheckim

Data wykonana: 2010-08-21 [pano file=”../tours/czyzow/” preview=”../wp-content/uploads/2010/12/preview_czyzow.jpg”] Pierwsze wzmianki o zamku w Czyżowie pochodzą z XV w., gdy jego właścicielem był kasztelan sandomierski Michał Ligęza herbu Półkozic. Jak twierdzi Jan Długosz w swych kronikach, Michał Ligęza pozyskał budulec na zamek w Czyżowie z rozbiórki kościoła oraz klasztoru w Zawichoście. Na początku …

Dalej / comtinue

Pałac w Czyżowie Szlacheckim

Data wykonana: 2010-08-21 [pano file=”czyzow_szl/” preview=”../wp-content/uploads/2010/12/preview_czyzow.jpg”] Pierwsze wzmianki o zamku w Czyżowie pochodzą z XV w., gdy jego właścicielem był kasztelan sandomierski Michał Ligęza herbu Półkozic. Jak twierdzi Jan Długosz w swych kronikach, Michał Ligęza pozyskał budulec na zamek w Czyżowie z rozbiórki kościoła oraz klasztoru w Zawichoście. Na początku …

Dalej / comtinue