Jak oglądać

Zdjęcia panoramiczne 360°, które znaleźć można na tej stronie dają poczucie znajdowania się w wirtualnej rzeczywistości, stąd nieraz są nazywane VR (z ang. virtual reality = wirtualna rzeczywistość), lub QTVR (QuickTime Virtual Reality = wirtualna rzeczywistość za pomocą programu QuickTime firmy Apple). Na stronie niniejszego serwisu umieszczona jest zazwyczaj po …

Dalej / comtinue